2017-03-15 kl. 08.30Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har hållit extra bolagsstämma i Halmstad den 14 mars 2017 där samtliga beslut fattades enligt styrelsens förslag.

Punkt 7 – Beslut om utdelning samt godkännande av tidigare utbetald utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande utdelning samt godkännande av tidigare utbetald utdelning.

Punkt 8 – Beslut om ändrade villkor för utgivna teckningsoptioner (serie 1:2016/2019)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande ändrade villkor för utgivna teckningsoptioner.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

 

Samtliga beslut fattades enhälligt.