2016-12-12 kl. 10.30Regulatorisk

Hancap emitterar 125 MSEK under befintliga obligationsvillkor och kallar på obligationslån 2013/2018 om 60 MSEK

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) emitterar 125 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK) under Bolagets existerande obligationsvillkor med en ram om 650 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK) samt kallar till förtida inlösen av obligationslån 2013/2018 om 60 MSEK.

Obligationsemissionen om 125 MSEK, som genomförts med Jool Markets AS som finansiell rådgivare, kommer att användas för att refinansiera viss befintlig kortsiktig finansiering samt Bolagets utestående obligationslån 2013/2018 om 60 MSEK (ISIN: SE0005455607). Obligationslånet 2013/2018 kommer att lösas in med avstämningsdag den 28 december 2016 samt avnoteras från Nasdaq First North Bond Market omkring den 23 december 2016.