2016-10-07 kl. 10.00Regulatorisk

Hancap emitterar säkerställt obligationslån om motsvarande cirka 335 MSEK

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) emitterar ett säkerställt obligationslån om motsvarande cirka 335 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella investerare. Obligationen har en ram om upp till motsvarande 650 MSEK och kan utges i SEK, NOK eller USD samt är säkerställd av pant i Bolagets dotterbolag. Obligationslånet löper till oktober 2019 med en fast ränta om 10 procent.
Obligationen kommer att användas för att refinansiera kortfristiga finansieringslösningar som upptagits i samband med förvärv samt för att renodla Bolagets kapitalstruktur.