2016-08-25 kl. 16.20Regulatorisk

Hancap AB (publ) publicerar halvårsrapport för jan-jun 2016

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) publicerar härmed halvårsrapport för första halvåret 2016.

Halvårsrapporten i sammandrag

Sammanfattning första halvåret 2016 proforma*

* Proforma inkluderar resultat från förvärvat bolag för hela halvåret 2016, samt vissa justeringar för att visa verklig utveckling i koncernen.

Sammanfattning första halvåret 2016

** Resultatet belastats av omfattande förvärvsrelaterade finansiella engångskostnader om cirka 23 Mkr för halvåret 2016.

Halvårsrapporten kan läsas i sin helhet på www.hancap.se.

Information

Denna information är sådan information som Hancap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 16:20 CET.