2016-07-12 kl. 09.00Regulatorisk

Skandinaviska Glassystem erhåller order om cirka 64 miljoner SEK för fasader till det nya 4-stjärniga konferenshotellet ALSIK i Sønderborg, Danmark

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om cirka 64 miljoner SEK gällande fasader till det nya 4-stjärninga konferenshotellet ALSIK i Sønderborg, Danmark.

Ny order för Skandinaviska Glassystem

Skandinaviska Glassystem har ingått ett kontrakt med totalentreprenören A Enggaard A/S för projektledning och leverans av fasader till ALSIK-projektet i södra Danmark. För Hancap är ordern ännu ett bevis på att Skandinaviska Glassystems höga tekniska kompetens och projektkunskap har stor framgång på marknaden i norden.

Mer information om projektet

Projektet omfattar en komplett fasadentreprenad där Skandinaviska Glassystem konstruerar såväl klimatskalet, bestående av glas och täta isolerade delar, som den avslutande beklädningen av cirka 10 000 m2 delvis perforerade stora böjda aluminiumprofiler som bidrar till byggnadens säregna och vackra karaktär.

Ordern kommer att projekteras under andra halvåret 2016 och montage kommer att starta i början av 2017. Byggnaden är cirka 70 m hög och kommer att omfatta 190 hotellrum, konferensutrymmen samt en spa- och wellnessavdelning med inspiration från Nordic Living.

Information

Informationen är sådan som Hancap AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09:00 den 12 juli 2016.