2016-07-05 kl. 10.30Regulatorisk

Skandinaviska Glassystem erhåller order om cirka 152 miljoner NOK för nya Munchmuseet i Oslo

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om cirka 152 miljoner NOK gällande fasader till det nya Munchmuseet i Oslo.

Positiv utveckling för Skandinaviska Glassystem

Skandinaviska Glassystem har erhållit en order för projektering samt leverans av fasader till det nya Munchmuseet som är under uppförande i Oslo. Projektet ligger nere i Björvika vid Oslo Operahus och kommer tillsammans med Operan vara ett signum för Oslo från havet. Hancap ser positivt på ordern som bekräftar värdet i Skandinaviska Glassystems tekniska kompetens och projektkunskap. Munchmuseet blir ytterligare ett prestigeprojekt utfört av Skandinaviska Glassystem.

Mer information om projektet

Projektet är ett klimatskalsprojekt där Skandinaviska Glassystem täcker in hela huset med både isolerade väggar och glas och där man som avslutning monterar ca 10 000 m2
perforerade, sinusformade aluminiumplåtar. Denna inteckning är såväl en estetisk som funktionell och medverkar i solavskärmingen av fasaderna och ger fasadens dess speciella utseende. Ordern kommer att projekteras med start efter sommaren 2016 för att starta montage i juni 2017. Byggnaden kommer att vara 60 meter hög, där de översta 20 metrarna viker av mot väst så att de bildar ett överhäng i glas. Från de övre nivåerna kan man blicka ut över Oslo och Holmenkollen och i två plan komma ut på terrasser i det fria. I basbyggnaden, Podium, finns alla publika funktioner medan det i tornet finns alla museets kärnfunktioner med utställningar och exponering av konst. Tornet består av en sluten del mot öst i betong och ett öppet vertikalt rum mot väst där man kan färdas mellan de olika utställningarna samtidigt som man ser ut över Oslo.

Information

Denna information är sådan information som Hancap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 10:30.