2016-06-28 kl. 08.30Regulatorisk

Bolagsuppdatering från Hancap och upprepning av prognos

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) avser att under tredje kvartalet 2016 refinansiera de kortfristiga finansieringslösningar som Bolaget upptagit i samband med förvärv. Med anledning av att detta arbete har initierats offentliggör Hancap en bolagsuppdatering och en upprepning av den tidigare prognosen som offentliggjordes den 11 april 2016. En mer detaljerad bolagspresentation bifogas till detta pressmeddelande som bland annat innehåller uppgifter om hur Hancaps dotterbolag har presterat historiskt avseende nettoförsäljning samt EBITDA-marginal.

Bolagsuppdatering

Sedan årsskiftet har Hancap vuxit kraftigt genom förvärvet av Skandinaviska Glassystem vilket medför cirka en fördubbling av koncernens omfattning sett till omsättning. Sedan förvärvet har arbetet med att centralisera koncernfunktioner och effektivisera koncernen intensifierats för att skapa en god grund för fortsatt tillväxt såväl organiskt som genom tillkommande strategiska förvärv.

Koncernens totala omsättning uppgick till cirka 910 MSEK proforma för 2015 (inkluderande förvärvet av Skandinaviska Glassystem) med en EBITDA-marginal om cirka 4 procent. Bifogad bolagspresentation innehåller även en uppdelning av hur dotterbolagen i Hancapkoncernen presterat historiskt avseende nettoomsättning samt EBITDA-marginal.

Prognos för 2016

Som offentliggjordes den 11 april 2016 förväntas Hancap uppnå en omsättning om cirka 1 000 MSEK proforma (d.v.s. med Skandinaviska Glassystem inkluderat) för 2016 med en EBITDAmarginal om cirka 8-10 procent. Hancaps mål är att inom de kommande åren uppnå en EBITDAmarginal om över 10 procent under de kommande åren med en organisk omsättningstillväxt om cirka 5-8 procent årligen.

Mer information om Hancap och den uppdaterade presentationen om Bolaget finns tillgänglig på www.hancap.se.