2016-04-11 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap har förvärvat glas- och fasadbolaget Skandinaviska Glassystem för 200 MSEK och uppdaterar tidigare lämnad prognos

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har den 11 april 2016 förvärvat Scandinavian Licence AB som äger samtliga aktier i Skandinaviska Glassystem AB (”Skandinaviska Glassystem”) från K-Svets Förvaltnings Aktiebolag (”Säljaren”). Förvärvet skapar därmed en ny division i Hancap som inriktar sig på fasadlösningar till kommersiella byggnader. Förvärvet förväntas öka Bolagets omsättning med cirka 100 procent på årsbasis vilket även innebär att Bolagets tidigare lämnade prognos uppdateras.

Sammanfattning

Förvärvet av Skandinaviska Glassystem kommer att stärka Bolagets position på marknaden samt bredda Bolagets produkterbjudande. Förvärvet ger även Hancap en utmärkt plattform för att växa ytterligare inom fasadlösningar både organiskt och genom tillkommande förvärv.

Om Skandinaviska Glassystem

Skandinaviska Glassystem producerar och levererar specialanpassade fasadlösningar till såväl större som mindre byggnadsprojekt i Skandinavien. Skandinaviska Glassystem har haft en stabil omsättningsutveckling och god lönsamhet under en längre tid samt ser en tydlig tillväxttrend för specialtillverkade fasadlösningar och fasadelement. Skandinaviska Glassystem omsatte cirka 450 MSEK under det senaste räkenskapsåret (2014/2015) med en EBITDA-marginal om cirka 5,5 procent.

Transaktionen och finansiering

Förvärvet gällde samtliga aktier i Scandinavian Licence AB vilket är ägarbolag till Skandinaviska Glassystem. Säljare av aktierna är K-Svets Förvaltning Aktiebolag som har ägt Skandinaviska Glassystem sedan över 20 år tillbaka. Förvärvet väntas öka Hancaps omsättning med cirka 100 procent på årsbasis och Bolaget kommer efter förvärvet att skapa en ny fasad-division i Bolaget. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 200 MSEK och har erlagts kontant idag. Finansieringen av förvärvet har skett genom kortfristig upplåning som planeras refinansieras långfristigt inom sex månader.

Uppdaterad prognos

I och med förvärvet så uppskattar Bolaget att den sammanlagda omsättningen från tidigare och tillkommande verksamhet för 2016 kommer att uppgå till cirka 1 000 MSEK med en EBITDA-marginal om cirka 8-10%. Prognosen är baserad på ej konsoliderade siffror där de underliggande bolagens omsättning summerats för helåret 2016. Omsättningsförändringen motsvarar en ökning om cirka 100 procent jämfört med tidigare lämnad prognos, EBITDA-marginalen lämnas oförändrad.