2015-08-31 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ): Halvårsrapport januari – juni 2015

Nettoomsättningen för första halvåret 2015 (första halvåret 2014) uppgick till 182 Mkr (94). EBITDA uppgick till 11 Mkr (0).
Per 30 juni 2015 uppgick det egna kapitalet till 285 Mkr (310) vilket motsvarar en soliditet om 38 procent (67).

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 31 mars 2016

Rapporten bifogas pressmeddelandet och kommer vara tillgänglig på Bolagets hemsida www.hancap.se.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se