2015-05-19 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisning

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) tidigarelägger publicering av årsredovisning för moderbolaget och koncernen till den 9 juni 2015.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se