2015-04-10 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ) förvärvar Mistral Gruppen AB

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har den 9 april 2015 förvärvat Mistral Gruppen AB inklusive majoritetsägande i Mistral Energi & VVS AB (”Mistral”) som kommer öka Bolagets omsättning med cirka 85 MSEK på årsbasis.

Kort om förvärvet

Kort om Mistral

Mistral är specialist på skräddarsydda energieffektiva fönsterlösningar för fönsterbyten och fönsterrenovering som bildades 1994 och erbjuder ett komplett program för fönster och fasadrenovering. Deras långa erfarenhet, goda kundrelationer, kompetens, engagemang och höga miljö- och kvalitetskrav har lagt grunden för deras framgång och starka konkurrenskraft.

”Förvärvet av Mistral tillför kompetens, energieffektiva produkter, kapacitet, och marknad som förstärker Hancap ytterligare”, säger Johan Berglund, CEO i Hancap. ”Synergierna mellan Mistral och övriga bolag i vår portfölj är uppenbara och vi ser fram emot att utvecklas tillsammans.”

Uppdaterad prognos

Uppdaterad prognos inklusive förvärvet kommer att offentliggöras då den färdigställts.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se