2015-04-07 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ):s preferensaktier av serie A godkända för handel på Nasdaq First North Sweden

Den 7 april 2015 godkände NASDAQ OMX Stockholm Aktiebolag (”Nasdaq”) Hancap AB (publ):s (”Hancap” eller ”Bolaget”) ansökan om notering av Bolagets preferensaktie av serie A (”Preferensaktien”) på Nasdaq First North Sweden.

Nasdaq har godkänt Bolagets bolagsbeskrivning samt ansökan om notering av Preferensaktien och den första dagen för handel beräknas som tidigare kommunicerat till den 9 april 2015. Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare i transaktionen.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se