2015-04-02 kl. 08.30Regulatorisk

Tidsplan för första dag för handel i Hancap AB (publ):s preferensaktier av serie A på Nasdaq First North framskjuten

Hancap AB (publ) har tidigare kommunicerat en förväntad första handelsdag för dess preferensaktier av serie A till 7 april 2015. På grund av försening av betalningar skjuts denna tidsplan framåt och första dag för handel beräknas till den 9 april 2015.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se