2015-03-31 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2014

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 197 Mkr (217).
EBITDA uppgick till 17 Mkr (-6).
Per 31 december 2014 uppgick det egna kapitalet till 312 Mkr (319) vilket motsvarar en soliditet om 59 procent (69).

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning 30 juni 2015
Årsstämma 30 juni 2015
Delårsrapport jan- jun 2015 31 augusti 201

Rapporten bifogas pressmeddelandet och kommer vara tillgänglig på Bolagets hemsida www.hancap.se.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se