2015-03-27 kl. 08.30Regulatorisk

Försäljningen av preferensaktier av serie A i Hancap AB (publ) slutförd – anmäldes till 126 procent

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva 650 000 preferensaktier av serie A (”Preferensaktierna”) i Bolaget (”Erbjudandet”). Anmälningar motsvarande 126 procent inkom i Erbjudandet.

Hancap har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att erbjuda allmänheten i Sverige att förvärva befintliga Preferensaktier i Bolaget. Säljare av Preferensaktierna är Hansen Capital SA. Anmälningsperioden löpte under perioden 12 mars – 25 mars 2015. Erbjudandet omfattade 650 000 befintliga Preferensaktier. Priset per Preferensaktie i Erbjudandet uppgick till 35 SEK. Det totala värdet av Erbjudandet uppgick till 22,75 MSEK.

Totalt mottogs anmälningar avseende Erbjudandet motsvarande cirka 28,70 MSEK, vilket motsvarar 126 procent av Erbjudandets värde.

Styrelsen i Hancap har efter samråd med Hansen Capital SA och Mangold Fondkommission AB beslutat om tilldelning av tecknade Preferensaktier, varvid målet har varit att uppnå en bred spridning av Preferensaktierna bland allmänheten i syfte att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Preferensaktierna på Nasdaq First North. Som tidigare kommunicerats planeras en notering av Preferensaktierna på Nasdaq First North Stockholm och planerad första dag för handel är den 7 april 2015.

Besked om tilldelning av Preferensaktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare i transaktionen.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se