2015-03-25 kl. 08.30Regulatorisk

Ledande befattningshavare i Hancap AB (publ) anmäler sig för förvärv av preferensaktier av serie A för 1,5 miljoner SEK i den pågående försäljningen inför noteringen på Nasdaq First North

I det pågående erbjudandet bestående av en försäljning av 650 000 befintliga preferensaktier av serie A i Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) (”Erbjudandet”) har Bolagets VD Johan Berglund, CFO:n Petter Kristiansen och Peter Isaksson anmält sig för att förvärva preferensaktier av serie A om 500 000 SEK vardera i det pågående Erbjudandet.

Samtliga ledande befattningshavare i Hancap har anmält sig för att förvärva 14 285 preferensaktier av serie A vardera, ingen av dem har sedan tidigare ett innehav i Bolaget.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se