2014-08-26 kl. 08.30Regulatorisk

Hancap AB (publ): Delårsrapport för första halvåret 2014 offentliggörs den 29 augusti

Hancap AB (publ) meddelar att Bolagets delårsrapport för första halvåret 2014 kommer att offentliggöras den 29 augusti och därefter finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.hancap.se.