2014-03-26 kl. 08.30Regulatorisk

Hancaps obligationer tas upp till handel på First North Bond Market och Mangold utses till likviditetsgarant

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har erhållit godkännande från NASDAQ OMX för notering av Bolagets obligationer på First North Bond Market. Första handelsdag kommer att vara den 27 mars 2014 och obligationerna kommer att handlas under kortnamnet HANC 01. Hancap har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser och likviditetsgarant.

Om handel på First North Bond Market

“First North Bond Market is an alternative marketplace operated by an exchange within the NASDAQ OMX group. Issuers on First North Bond Market are not subject to the same rules as Issuers on the regulated main market. Instead they are subject to a less extensive set of rules and regulations. The risk in investing in an Issuer on First North Bond Market may therefore be higher than investing in an Issuer on the main market. At least during the application process Issuers – except for Issuers whose securities are already admitted to trading on a regulated market or a First North market – applying for admission to trading of fixed income instruments on First North Bond Market shall have a Certified Adviser who monitors that the rules are followed. The Exchange approves the application for admission to trading.”