2014-03-07 kl. 08.30Regulatorisk

Skriftligt beslutsförfarande för Hancap AB:s (publ) obligationslån avslutat

Stockholm, 7 mars 2014

CorpNordic har den 14 februari 2014 i egenskap av Agent för långivarna i Hancap AB:s (publ) (“Bolaget”) obligationslån av upp till 60.000.000 SEK (ISIN SE0005455607) (”Obligationerna”) på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kunde godkänna eller avslå en begäran från Bolaget. Förfarandet är nu avslutat.

Bolagets begäran gällde ändringar av villkoren för Obligationerna vilka innefattade en höjning av lånets maximala belopp, samt en tidigareläggning av Bolagets möjlighet till frivillig inlösen. Bolaget begärde vidare att fordringshavarna gav anstånd avseende kravet på senaste tidpunkt för notering av Obligationerna.

Röstningsförfarandet avslutades den 7 mars 2014 kl. 16.00. Agenten konstaterade att röster motsvararande 62% av det justerade utestående obligationsbeloppet mottagits. Förslaget om utökning av lånets maximala belopp avslogs med en majoritet av 97% av de avgivna rösterna. Förslagen om tidigareläggning av möjligheten till frivillig inlösen och anstånd avseende kravet på senaste tidpunkt för notering av Obligationerna godkändes med en
majoritet av 100 % respektive 100 % av de avgivna rösterna.

Ändringarna har trätt i kraft den 7 mars 2014 och ändrade villkor för obligationen finns att ladda ner på Agentens (www.corpnordic.com). Ett formellt meddelande om utgången kommer skickas med post den 10 februari 2014 till direktregistrerade innehavare samt registrerade förvaltare, i enlighet med villkoren för Obligationerna.